Khai giảng khóa SEO K28 tại APPNET MEDIA

Sau khi kết thúc khóa đào tạo SEO K26 APPNET tiếp tục chiêu sinh khóa K28 và may mắn mình lại là người đứng lớp. và một số hình ảnh của buổi học SEO.

Chuẩn bị bảng và máy chiếu

Chuẩn bị bảng và máy chiếu


Giới thiệu nội dung khóa SEO

Giới thiệu nội dung khóa SEO


Một số học viên khóa học

Một số học viên khóa học


Cầm tay chỉ tuyệt đỉnh công phu

Cầm tay chỉ tuyệt đỉnh công phu

Một số hình ảnh của khóa SEO K28 tại APPNET

Tác giả:
Founder & CEO , Leadgle
Cung cấp giá trị cho người dùng trên internet, đó là cách duy nhất để làm SEO thành công. @dinhtinh

      Đình Tỉnh
      Logo